خرید لینک دانلود بازی GTA V با زیرنویس فارسی

مبلغ: 45,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 56 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

--------------------------------

http://uploadb.me/mvl5rhhvdf86/GTAFasetup-1a.rar.html
http://uploadb.me/trz84n6m0xn7/GTAFasetup-1b.rar.html
http://uploadb.me/lrevf7mp98sb/GTAFasetup-1c.rar.html
http://uploadb.me/kso4uebvq0ty/GTAFasetup-1d.rar.html
http://uploadb.me/xw35ehln7cqw/GTAFasetup-1e.rar.html
http://uploadb.me/u4gqyu6gb6jw/GTAFasetup-1f.rar.html
http://uploadb.me/nzt3ablfube6/GTAFasetup.rar.html
http://uploadb.me/9u8q7igxj6n6/GTAFasetup-2a.rar.html
http://uploadb.me/nas6qc9ai0kj/GTAFasetup-2b.rar.html
http://uploadb.me/qk4tjy5e9n12/GTAFasetup-2c.rar.html
http://uploadb.me/2fmbmxpmtuse/GTAFasetup-2d.rar.html
http://uploadb.me/pfzfxfbr01z0/GTAFasetup-2e.rar.html
http://uploadb.me/xhlbt7rmjmj7/GTAFasetup-2f.rar.html
http://uploadb.me/8fozqeiexb2f/GTAFasetup-3a.rar.html
http://uploadb.me/cvo37e9jtu8l/GTAFasetup-3b.rar.html
http://uploadb.me/phmfkaip18ct/GTAFasetup-3c.rar.html
http://uploadb.me/6sxcm0vwwamn/GTAFasetup-3d.rar.html
http://uploadb.me/ar1cjjm9gwdy/GTAFasetup-3e.rar.html
http://uploadb.me/554fivf5kjpn/GTAFasetup-3f.rar.html
http://uploadb.me/92vni8enet7k/GTAFasetup-4a.rar.html
http://uploadb.me/0ajbuhf59kxo/GTAFasetup-4b.rar.html
http://uploadb.me/7as9kypoxgcq/GTAFasetup-4c.rar.html
http://uploadb.me/dsxpbi9ct73m/GTAFasetup-4d.rar.html
http://uploadb.me/83qmxtnxnmlg/GTAFasetup-4e.rar.html
http://uploadb.me/o5gwfa1nbfsq/GTAFasetup-4f.rar.html
http://uploadb.me/4gkdfmjfx4sd/GTAFasetup-5a.rar.html
http://uploadb.me/etotpq6prwrf/GTAFasetup-5b.rar.html
http://uploadb.me/052doqsso6th/GTAFasetup-5c.rar.html
http://uploadb.me/t9wwqe4q8z7u/GTAFasetup-5d.rar.html
http://uploadb.me/ds23sov9361x/GTAFasetup-5e.rar.html
http://uploadb.me/2mh7f3bv39mv/GTAFasetup-5f.rar.html
http://uploadb.me/d4qepwg1xwf1/GTAFasetup-6a.rar.html
http://uploadb.me/asy3fzbpxutv/GTAFasetup-6b.rar.html
http://uploadb.me/lpwmgcwhtxfo/GTAFasetup-6c.rar.html
http://uploadb.me/9tz1uhhosd9n/GTAFasetup-6d.rar.html
http://uploadb.me/jgwvkm31yvxo/GTAFasetup-6e.rar.html
http://uploadb.me/ldwfjl5ycl20/GTAFasetup-6f.rar.html
http://uploadb.me/3hxg4mvj08ml/GTAFasetup-7a.rar.html
http://uploadb.me/frpjkqpeot22/GTAFasetup-7b.rar.html
http://uploadb.me/c0h41zou61zz/GTAFasetup-7c.rar.html
http://uploadb.me/pftdw0jj89xe/GTAFasetup-7d.rar.html
http://uploadb.me/qnjsdpxkj7ik/GTAFasetup-7e.rar.html
http://uploadb.me/3m5r3leobom4/GTAFasetup-7f.rar.html
http://uploadb.me/p56y0n68zx55/GTAFasetup-8a.rar.html
http://uploadb.me/0f7pphe47ahg/GTAFasetup-8b.rar.html
http://uploadb.me/rvoel2jzjb1m/GTAFasetup-8c.rar.html
http://uploadb.me/n0kujfwepl5d/GTAFasetup-8d.rar.html
http://uploadb.me/45s2bb9mwpmk/GTAFasetup-8e.rar.html
http://uploadb.me/hqhdra7vwxgz/GTAFasetup-8f.rar.html
http://uploadb.me/x00tbspkk0xe/GTAFasetup-9a.rar.html
http://uploadb.me/0kfh2gk6b2ei/GTAFasetup-9b.rar.html
http://uploadb.me/mwtwtcmsxplx/GTAFasetup-9c.rar.html
http://uploadb.me/kfx3e3w2zlki/GTAFasetup-9d.rar.html
http://uploadb.me/g3ibo65l292t/GTAFasetup-9e.rar.html
http://uploadb.me/gopyh6opukwn/GTAFasetup-9f.rar.html
http://uploadb.me/3xlhay0yinfe/GTAFasetup-10a.rar.html
http://uploadb.me/3zodbi5yeaee/GTAFasetup-10b.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*