خرید لینک دانلود بازی Bioshock Infinite Complete Edition به همراه زیرنویس فارسی

مبلغ: 36,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه بدون زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 43 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

——————————————————

http://p30game.uploadboy.me/ujgqc6znxlte/Bioshocksetup-1a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/2zjovr9dxldm/Bioshocksetup-1b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/dwgoxr2c39b3/Bioshocksetup-1c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/rw3g26d4pxoc/Bioshocksetup-1d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/frr5rd07a217/Bioshocksetup-1e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/o965y99srdn6/Bioshocksetup-1f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/blafbkah70i4/Bioshocksetup-2a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/g49rixilks3w/Bioshocksetup-2b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/s7h3sihnym0p/Bioshocksetup-2c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/r9bb7ln0ygg6/Bioshocksetup-2d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/cy19uwli3ya3/Bioshocksetup-2e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/70um7tfyi84k/Bioshocksetup-2f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/69a8jdj5493p/Bioshocksetup-3a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/zbn9u4xbdhbm/Bioshocksetup-3b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/dv7v5re6qoe1/Bioshocksetup-3c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/23wney4kl2y3/Bioshocksetup-3d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ei14fxgeo1xe/Bioshocksetup-3e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/eb5r0jhqamoj/Bioshocksetup-3f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/w81q31d0hfnh/Bioshocksetup-4a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/wwumik3k4y7h/Bioshocksetup-4b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/5vajvvxt1k3x/Bioshocksetup-4c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/011kmhfyl2n5/Bioshocksetup-4d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/wr1ezafwli20/Bioshocksetup-4e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/xpr1c5pavw1d/Bioshocksetup-4f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/02u52no97l8e/Bioshocksetup-5a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/q6nhojawjwcw/Bioshocksetup-5b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/er9tgdbmroal/Bioshocksetup-5c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6tzryfso9j9v/Bioshocksetup-5d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/siqnxh16keow/Bioshocksetup-5e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/se5b69d1un17/Bioshocksetup-5f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/xzwshqnu3x15/Bioshocksetup-6a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/4sa8pgsm5xl7/Bioshocksetup-6b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/k8ca36xie3w9/Bioshocksetup-6c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/qtfevegfspi1/Bioshocksetup-6d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/rvjcvl5pti0m/Bioshocksetup-6e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/2gtop90kbl5x/Bioshocksetup-6f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/3u3px85yz4hw/Bioshocksetup-7a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/cr3saxqw5745/Bioshocksetup-7b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/760h0cmiisl9/Bioshocksetup-7c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/y1gacxyual13/Bioshocksetup-7d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/sfc7r29bi5hx/Bioshocksetup-7e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/4v420zlrcxk8/Bioshocksetup-7f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/6tkvmaov73k2/Bioshocksetup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*