خرید لینک دانلود بازی Assassin Creed Chronicles با زیرنویس فارسی

مبلغ: 12,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 17 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://p30game.uploadboy.me/5e8zefo0mqlv/Chroniclessetup-1a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/snsxarna03co/Chroniclessetup-1b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/1ty0vbc7jlvk/Chroniclessetup-1c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ypets9fqqocb/Chroniclessetup-1d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/8h1ssldywlbx/Chroniclessetup-1e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/vfgct4go0j7x/Chroniclessetup-1f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/bixpett5sevl/Chroniclessetup-2a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/kw7e9j2fgqyu/Chroniclessetup-2b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/0f5jbr2nbn5j/Chroniclessetup-2c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/ae5hjrw5rjg4/Chroniclessetup-2d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/temg18fznhxi/Chroniclessetup-2e.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/bzm1k5cpkb1v/Chroniclessetup-2f.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/fzoyxb4a9dxj/Chroniclessetup-3a.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/w3seoncanuax/Chroniclessetup-3b.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/1d94ojcmls2c/Chroniclessetup-3c.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/sx4cjbho7fn4/Chroniclessetup-3d.rar.html
http://p30game.uploadboy.me/8rbfomtdsxm8/Chroniclessetup.rar.html

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*