خرید لینک دانلود بازی Sims 3

مبلغ: 20,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه دیسکی می باشد که در  این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 29 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadboy.me/876l7i5jsnij/Sims3-setup-1a.rar.html
http://uploadboy.me/ut5jyvl2vupb/Sims3-setup-1b.rar.html
http://uploadboy.me/r6igw2ppoxlx/Sims3-setup-1c.rar.html
http://uploadboy.me/wyfh20sljisd/Sims3-setup-1d.rar.html
http://uploadboy.me/drg1glhshnee/Sims3-setup-1e.rar.html
http://uploadboy.me/kzehugidn77v/Sims3-setup-1f.rar.html
http://uploadboy.me/tm0brr2sytj0/Sims3-setup-2a.rar.html
http://uploadboy.me/onms945x6w77/Sims3-setup-2b.rar.html
http://uploadboy.me/e26h13sob6nn/Sims3-setup-2c.rar.html
http://uploadboy.me/slljcqed76vj/Sims3-setup-2d.rar.html
http://uploadboy.me/xbr1fdsay4i6/Sims3-setup-2e.rar.html
http://uploadboy.me/4vaajeqowxe3/Sims3-setup-2f.rar.html
http://uploadboy.me/dzt3vpxs3mjg/Sims3-setup-3a.rar.html
http://uploadboy.me/5v3v0j94po6m/Sims3-setup-3b.rar.html
http://uploadboy.me/xkj0oz7tfhy3/Sims3-setup-3c.rar.html
http://uploadboy.me/i2czrls5ee2t/Sims3-setup-3d.rar.html
http://uploadboy.me/dif0c0u89e9v/Sims3-setup-3e.rar.html
http://uploadboy.me/urw21aq4y822/Sims3-setup-3f.rar.html
http://uploadboy.me/hqqgd24pktq4/Sims3-setup-4a.rar.html
http://uploadboy.me/rsrxxmxjl4fu/Sims3-setup-4b.rar.html
http://uploadboy.me/dw46s3qm3j7k/Sims3-setup-4c.rar.html
http://uploadboy.me/m5l037pxstm7/Sims3-setup-4d.rar.html
http://uploadboy.me/maaeo6xialkr/Sims3-setup-4e.rar.html
http://uploadboy.me/bc91h3teogc2/Sims3-setup-4f.rar.html
http://uploadboy.me/8kt5p9ou7x7q/Sims3-setup-5a.rar.html
http://uploadboy.me/20n17hdz61oj/Sims3-setup-5b.rar.html
http://uploadboy.me/6iqehj7oo3ps/Sims3-setup-5c.rar.html
http://uploadboy.me/p2g49r6p5l8p/Sims3-setup-5d.rar.html
http://uploadboy.me/ayhowphoblku/Sims3-setup.rar.html

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*