خرید لینک دانلود بازی Walking Dead a New Fronier با زیرنویس فارسی

مبلغ: 16,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 25 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadboy.me/w3fewmlxoj6j/WalkingFrontier-setup-1a.rar.html
http://uploadboy.me/q3yu58fh853o/WalkingFrontier-setup-1b.rar.html
http://uploadboy.me/5rbu24umgogz/WalkingFrontier-setup-1c.rar.html
http://uploadboy.me/wj0imis66c12/WalkingFrontier-setup-1d.rar.html
http://uploadboy.me/5kunzk8rq5me/WalkingFrontier-setup-1e.rar.html
http://uploadboy.me/ow4wg7jhffx9/WalkingFrontier-setup-1f.rar.html
http://uploadboy.me/34qhx585kqmn/WalkingFrontier-setup-2a.rar.html
http://uploadboy.me/wj4hwzuresr5/WalkingFrontier-setup-2b.rar.html
http://uploadboy.me/td74xqxitdt3/WalkingFrontier-setup-2c.rar.html
http://uploadboy.me/0p123o404th2/WalkingFrontier-setup-2d.rar.html
http://uploadboy.me/4vnw825hef5m/WalkingFrontier-setup-2e.rar.html
http://uploadboy.me/31jpvdmd5zzm/WalkingFrontier-setup-2f.rar.html
http://uploadboy.me/dyleu1z1ak1r/WalkingFrontier-setup-3a.rar.html
http://uploadboy.me/2ama67rhznde/WalkingFrontier-setup-3b.rar.html
http://uploadboy.me/d7th4gkxqn6v/WalkingFrontier-setup-3c.rar.html
http://uploadboy.me/qsic435lef5p/WalkingFrontier-setup-3d.rar.html
http://uploadboy.me/h6nr6bzpkkzb/WalkingFrontier-setup-3e.rar.html
http://uploadboy.me/3vetfqk4asii/WalkingFrontier-setup-3f.rar.html
http://uploadboy.me/2w3g9xxxcvpt/WalkingFrontier-setup-4a.rar.html
http://uploadboy.me/6csa8tnmr79n/WalkingFrontier-setup-4b.rar.html
http://uploadboy.me/2ar1zesk38ms/WalkingFrontier-setup-4c.rar.html
http://uploadboy.me/xha533gt5mph/WalkingFrontier-setup-4d.rar.html
http://uploadboy.me/i9x3xtl0amva/WalkingFrontier-setup-4e.rar.html
http://uploadboy.me/u36v6v1wx87n/WalkingFrontier-setup-4f.rar.html
http://uploadboy.me/d865t1z6vzfy/WalkingFrontier-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*