خرید لینک دانلود بازی Metro Exodus با زیر نویس فارسی

مبلغ: 32,000 تومان

توجه داشته باشید ، ستاپ این بازی دقیقاً همان نسخه با زیرنویس فارسی می باشد که در  این لینک فروخته می شود.

تعداد پارت های دانلود : 50 عدد و حجم هر فایل 740 مگ

لینک های دانلود ( باید تمامی پارت ها را کامل دانلود، استخراج و در کنار یکدیگر قرار دهید ):

http://uploadb.me/ghnu7byy3w00/MetroEX-setup-1a.rar.html
http://uploadb.me/e0d81kicohjy/MetroEX-setup-1b.rar.html
http://uploadb.me/sehk4i3c7rne/MetroEX-setup-1c.rar.html
http://uploadb.me/xufjefl3h8fm/MetroEX-setup-1d.rar.html
http://uploadb.me/1k1jpt2w4dl7/MetroEX-setup-1e.rar.html
http://uploadb.me/35us5gozpz9x/MetroEX-setup-1f.rar.html
http://uploadb.me/baioqzrkfw5v/MetroEX-setup-2a.rar.html
http://uploadb.me/qhw3hgf7i1hu/MetroEX-setup-2b.rar.html
http://uploadb.me/6pjrq6hvmols/MetroEX-setup-2c.rar.html
http://uploadb.me/lahht2v7d9fv/MetroEX-setup-2d.rar.html
http://uploadb.me/3t2iz6fa1tm9/MetroEX-setup-2e.rar.html
http://uploadb.me/rb9rjgb6mwig/MetroEX-setup-2f.rar.html
http://uploadb.me/pidzo3f8n2e4/MetroEX-setup-3a.rar.html
http://uploadb.me/bbvq18s6ma78/MetroEX-setup-3b.rar.html
http://uploadb.me/mvri5pxokxwa/MetroEX-setup-3c.rar.html
http://uploadb.me/9jqs729mklqn/MetroEX-setup-3d.rar.html
http://uploadb.me/d7w96fso38q4/MetroEX-setup-3e.rar.html
http://uploadb.me/zlhay1riki72/MetroEX-setup-3f.rar.html
http://uploadb.me/dftc1mwc13t0/MetroEX-setup-4a.rar.html
http://uploadb.me/8ofjcn3caymq/MetroEX-setup-4b.rar.html
http://uploadb.me/qcdqerrjyyrg/MetroEX-setup-4c.rar.html
http://uploadb.me/htm2aitr6ltl/MetroEX-setup-4d.rar.html
http://uploadb.me/ejtlpeobjhj5/MetroEX-setup-4e.rar.html
http://uploadb.me/ouqj6cyr9wso/MetroEX-setup-4f.rar.html
http://uploadb.me/zxdiq3h1jg0e/MetroEX-setup-5a.rar.html
http://uploadb.me/zafjtjpt4n55/MetroEX-setup-5b.rar.html
http://uploadb.me/ufh5yjlryu6r/MetroEX-setup-5c.rar.html
http://uploadb.me/1b9za9g6rxo9/MetroEX-setup-5d.rar.html
http://uploadb.me/8taksg1r4cu4/MetroEX-setup-5e.rar.html
http://uploadb.me/d1rqj3rwnaz5/MetroEX-setup-5f.rar.html
http://uploadb.me/4aajoxdiurfw/MetroEX-setup-6a.rar.html
http://uploadb.me/usibiie4535h/MetroEX-setup-6b.rar.html
http://uploadb.me/jcyu8yuu9lfn/MetroEX-setup-6c.rar.html
http://uploadb.me/lcifuom66qeu/MetroEX-setup-6d.rar.html
http://uploadb.me/q1o7i6mr3yjq/MetroEX-setup-6e.rar.html
http://uploadb.me/5h0l8cxg2g5l/MetroEX-setup-6f.rar.html
http://uploadb.me/f6udaxdu62qp/MetroEX-setup-7a.rar.html
http://uploadb.me/vhvsljyq8cvt/MetroEX-setup-7b.rar.html
http://uploadb.me/e7qn6iplf3y8/MetroEX-setup-7c.rar.html
http://uploadb.me/f04zjtrqohce/MetroEX-setup-7d.rar.html
http://uploadb.me/xxiq581ks7xt/MetroEX-setup-7e.rar.html
http://uploadb.me/fdp306g7l39s/MetroEX-setup-7f.rar.html
http://uploadb.me/oxqq9sx7hxg7/MetroEX-setup-8a.rar.html
http://uploadb.me/bj4np5lnbtil/MetroEX-setup-8b.rar.html
http://uploadb.me/m6yn8qrbnra7/MetroEX-setup-8c.rar.html
http://uploadb.me/wa0isb26s7nh/MetroEX-setup-8d.rar.html
http://uploadb.me/cwmg9mshy8zb/MetroEX-setup-8e.rar.html
http://uploadb.me/mjgq4ubwzcoe/MetroEX-setup-8f.rar.html
http://uploadb.me/q5kiqoauvb82/MetroEX-setup-9a.rar.html
http://uploadb.me/5up22h6wrv8l/MetroEX-setup.rar.html

پس از انجام پرداخت، پسورد استخراج پارت ستاپ به شما نمایش داده می شود.

هر گونه مشکل را از طریق آیدی تلگرام :

@p30game_support

اطلاع رسانی کنید.

نام و نام خانوادگی (فارسی):*

آیدی تلگرام ( بدون @ ):

شماره تماس واقعی و صحیح:*